Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen honlap használata során a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok kezelője a http://dentalnetwork.hu/ honlap regisztrált fenntartója, az DentalNetwork Budapest (DentalNetwork).

A honlapot látogatók, szolgáltatást igénybe vevők elfogadják az alábbiakat:

 

A honlapon esetlegesen található külső linkek és hivatkozások tartalmára vonatkozóan az DentalNetwork semmilyen felelősséget nem vállal, ezek a linkek csupán kényelmi szolgáltatást jelentenek a honlap felhasználói számára.

Az DentalNetwork törekszik a honlapon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely az oldalakon található tartalom szerzői, védjegy és egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok védelme alatt állhat. Ezen anyagok, dokumentumok bármilyen nem engedélyezett felhasználása, szerzői, védjegy és egyéb szellemi jogok megsértése, és egyéb jogellenes cselekmények alapján, Magyarország fennálló nemzetközi kötelezettségeivel és az Európai Unió jogszabályaival összhangban kártérítést és további jogkövetkezményeket vonhat maga után.

Felhasználó az adatok elküldésével tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy DentalNetwork a felhasználó által megadott adatokat adatbázisában megőrizze, és a jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzatban rögzített módon felhasználja.

DentalNetwork kizárólag azokat az adatokat kezeli a honlap felhasználóival kapcsolatban, amelyeket a Felhasználó megad.

DentalNetwork a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag az alábbi célokra használja fel:

Amennyiben a Felhasználó erre DentalNetwork-ot kifejezetten kéri, DentalNetwork köteles a tudomására hozni, hogy milyen adatokat tart nyilván a Felhasználóval kapcsolatban.

Felhasználó kifejezett kérésére DentalNetwork köteles a Felhasználóval kapcsolatban nyilvántartott adatokat a Felhasználó kérésére módosítani, vagy az adatbázisából eltávolítani.

DentalNetwork rögzíti, hogy a Felhasználó által a rendelkezésére bocsátott adatok kezelése minden egyéb tekintetben is megfelel a hatályos törvényi előírásainak, valamint az adatkezelés során figyelembe vételre kerülnek az adatvédelmi jogok országgyűlési biztosának állásfoglalásai is.